Giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất

Bảng báo giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất ngày 14.03.2022. Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép Hoà Phát, sau đây là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10%, quý khách mua hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo cho từng đơn hàng cụ thể.

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT THÁNG NGÀY 14/03/2022
Đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10%

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH

1.8

5.17

                27,500

142,175

2.0

5.68

                26,200

148,816

2.3

6.43

                26,200

168,466

2.5

6.92

                26,200

181,304

2.6

7.26

                26,200

190,212

ỐNG 27
DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH

1.8

6.62

                27,500

182,050

2.0

7.29

                26,200

190,998

2.3

8.29

                26,200

217,198

2.5

8.93

                26,200

233,966

2.6

9.36

                26,200

245,232

3.0

10.65

                26,200

279,030

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH

1.8

8.44

                27,500

232,100

2.0

9.32

                26,200

244,184

2.3

10.62

                26,200

278,244

2.5

11.47

                26,200

300,514

2.6

11.89

                26,200

311,413

3.0

13.540

                26,200

354,748

3.2

14.40

                26,200

377,280

3.5

15.54

                26,200

407,148

3.6

16.20

                26,200

424,440

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH

1.8

10.76

                27,500

295,900

2.0

11.90

                26,200

311,780

2.3

13.58

                26,200

355,796

2.5

14.69

                26,200

384,878

2.6

15.24

                26,200

399,288

2.8

16.32

                26,200

427,584

3.0

17.40

                26,200

455,880

3.2

18.6

                26,200

487,320

3.5

20.04

                26,200

525,048

4.0

22.61

                26,200

592,382

4.2

23.62

                26,200

618,844

4.5

25.10

                26,200

657,620

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH

1.8

12.33

                27,500

339,075

2.0

13.64

                26,200

357,368

2.3

15.59

                26,200

408,458

2.5

16.87

                26,200

441,994

2.6

17.50

                26,200

458,500

2.8

18.77

                26,200

491,774

3.0

20.02

                26,200

524,524

3.2

21.26

                26,200

557,012

3.5

23.10

                26,200

605,220

4.0

26.10

                26,200

683,820

4.2

27.28

                26,200

714,736

4.5

29.03

                26,200

760,586

4.8

30.75

                26,200

805,650

5.0

31.89

                26,200

835,518

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH

1.8

15.47

                27,500

425,425

2.0

17.13

                26,200

448,806

2.3

19.60

                26,200

513,520

2.5

21.23

                26,200

556,226

2.6

22.16

                26,200

580,540

2.8

23.66

                26,200

619,892

3.0

25.26

                26,200

661,812

3.2

26.85

                26,200

703,470

3.5

29.21

                26,200

765,302

3.6

30.18

                26,200

790,716

4.0

33.10

                26,200

867,220

4.2

34.62

                26,200

907,044

4.5

36.89

                26,200

966,518

4.8

39.13

                26,200

1,025,206

5.0

40.62

                26,200

1,064,244

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH

1.8

19.66

                27,500

540,650

2.0

21.78

                26,200

570,636

2.3

24.95

                26,200

653,690

2.5

27.04

                26,200

708,448

2.6

28.08

                26,200

735,696

2.8

30.16

                26,200

790,192

3.0

32.23

                26,200

844,426

3.2

34.28

                26,200

898,136

3.5

37.34

                26,200

978,308

3.6

38.58

                26,200

1,010,796

3.8

40.37

                26,200

1,057,694

4.0

42.40

                26,200

1,110,880

4.2

44.37

                26,200

1,162,494

4.5

47.34

                26,200

1,240,308

4.8

50.29

                26,200

1,317,598

5.0

52.23

                26,200

1,368,426

5.2

54.17

                26,200

1,419,254

5.5

57.05

                26,200

1,494,710

6.0

61.79

                26,200

1,618,898

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH

1.8

23.04

                27,500

633,600

2.0

25.54

                26,200

669,148

2.3

29.27

                26,200

766,874

2.5

31.74

                26,200

831,588

2.8

35.42

                26,200

928,004

3.0

37.87

                26,200

992,194

3.2

40.30

                26,200

1,055,860

3.5

43.92

                26,200

1,150,704

3.6

45.14

                26,200

1,182,668

3.8

47.51

                26,200

1,244,762

4.0

50.22

                26,200

1,315,764

4.2

52.27

                26,200

1,369,474

4.5

55.80

                26,200

1,461,960

4.8

59.31

                26,200

1,553,922

5.0

61.63

                26,200

1,614,706

5.2

63.94

                26,200

1,675,228

5.5

67.39

                26,200

1,765,618

6.0

73.07

                26,200

1,914,434

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH

1.8

29.75

                27,500

818,125

2.0

33

                26,200

864,600

2.3

37.84

                26,200

991,408

2.5

41.06

                26,200

1,075,772

2.8

45.86

                26,200

1,201,532

3.0

49.05

                26,200

1,285,110

3.2

52.58

                26,200

1,377,544

3.5

56.97

                26,200

1,492,614

3.6

58.50

                26,200

1,532,700

3.8

61.68

                26,200

1,616,016

4.0

64.81

                26,200

1,698,022

4.2

67.93

                26,200

1,779,766

4.5

72.58

                26,200

1,901,596

4.8

77.20

                26,200

2,022,640

5.0

80.27

                26,200

2,103,074

5.2

83.33

                26,200

2,183,246

5.5

87.89

                26,200

2,302,718

6.0

95.44

                26,200

2,500,528

ỐNG 141
DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)

3.96

80.46

                26,200

2,108,052

4.78

96.54

                26,200

2,529,348

5.16

103.95

                26,200

2,723,490

5.56

111.66

                26,200

2,925,492

6.35

126.8

                26,200

3,322,160

ỐNG 168
DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)

3.96

96.24

                26,200

2,521,488

4.78

115.62

                26,200

3,029,244

5.16

124.56

                26,200

3,263,472

5.56

133.86

                26,200

3,507,132

6.35

152.16

                26,200

3,986,592

7.11

169.56

                26,200

4,442,472

7.92

187.92

                26,200

4,923,504

8.74

206.34

                26,200

5,406,108

9.52

223.68

                26,200

5,860,416

10.97

255.36

                26,200

6,690,432

ỐNG 219
DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)

3.96

126.06

                27,400

3,454,044

4.78

151.56

                27,400

4,152,744

5.16

163.32

                27,400

4,474,968

5.56

175.68

                27,400

4,813,632

6.35

199.86

                27,400

5,476,164

7.04

217.86

                27,400

5,969,364

7.92

247.44

                27,400

6,779,856

8.18

255.3

                27,400

6,995,220

8.74

272.04

                27,400

7,453,896

9.52

295.2

                27,400

8,088,480

10.31

318.48

                27,400

8,726,352

11.13

342.48

                27,400

9,383,952

12.7

387.84

                27,400

10,626,816

Ống 273
DN 273.0 (ĐK NGOÀI)
DN 250 (ĐK TRONG

4.78

189.72

                28,200

5,350,104

5.16

204.48

                28,200

5,766,336

5.56

220.02

                28,200

6,204,564

6.35

250.5

                28,200

7,064,100

7.09

278.94

                28,200

7,866,108

7.8

306.06

                28,200

8,630,892

8.74

341.76

                28,200

9,637,632

9.27

361.74

                28,200

10,201,068

11.13

431.22

                28,200

12,160,404

12.7

489.12

                28,200

13,793,184

Ống 323.8
DN 324 (ĐK NGOÀI)
DN 300 (ĐK TRONG)

5.16

243.3

                28,200

6,861,060

5.56

261.78

                28,200

7,382,196

6.35

298.26

                28,200

8,410,932

7.14

334.5

                28,200

9,432,900

7.92

370.14

                28,200

10,437,948

8.38

391.08

                28,200

11,028,456

8.74

407.4

                28,200

11,488,680

9.52

442.68

                28,200

12,483,576

10.31

478.2

                28,200

13,485,240

11.13

514.92

                28,200

14,520,744

12.7

584.58

                28,200

16,485,156

LIÊN HỆ MUA SẮT THÉP HOÀ PHÁT VỚI GIÁ TỐT

EMAIL: satthepkinhdoanh2021@gmail.com

Điện thoại : 0938 741 187

Zalo :  0938 741 187 (Để đơn giá chính xác và tránh tình trạng gọi không liên lạc được do máy bận Quý khách vui lòng kết bạn Zalo để thuận cho việc mua bán).

Hình thức giao nhận :

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất ngày 20/05/2022. Bảng giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Để có đơn giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể quý khách vui lòng liên hệ điện thoại hoặc zalo : 0938 741 187 Ms Hảo - Đại lý Phân Phối cấp 1 Ống thép Hòa Phát.

Giá ống kẽm nhúng nóng Hoà Phát mới nhất tháng 03.2022

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát. Sau đây là bảng báo giá bán lẻ mới nhất ngày 14/03/2022 để quý khách kham khảo. Báo giá này đã bao gồm thuế vat 10%, để có giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo.

Bảng giá thép hộp đen Hoà Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá sắt hộp đen Hoà Phát mới nhất ngày 02/03/2022. Đơn giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế vat 10%, quý khách đặt hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo. Chúng tôi là công ty phân phối và đại lý cấp 1 của thép hộp Hoà Phát lớn nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh.