Giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất ngày 20/05/2022. Bảng giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Để có đơn giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể quý khách vui lòng liên hệ điện thoại hoặc zalo : 0938 741 187 Ms Hảo - Đại lý Phân Phối cấp 1 Ống thép Hòa Phát.

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT NGÀY 20/05/2022

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH

1.8

5.17

                          27,800

143,726

2.0

5.68

                          26,500

150,520

2.3

6.43

                          26,500

170,395

2.5

6.92

                          26,500

183,380

2.6

7.26

                          26,500

192,390

ỐNG 27
DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH

1.8

6.62

                          27,800

184,036

2.0

7.29

                          26,500

193,185

2.3

8.29

                          26,500

219,685

2.5

8.93

                          26,500

236,645

2.6

9.36

                          26,500

248,040

3.0

10.65

                          26,500

282,225

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH

1.8

8.44

                          27,800

234,632

2.0

9.32

                          26,500

246,980

2.3

10.62

                          26,500

281,430

2.5

11.47

                          26,500

303,955

2.6

11.89

                          26,500

314,979

3.0

13.540

                          26,500

358,810

3.2

14.40

                          26,500

381,600

3.5

15.54

                          26,500

411,810

3.6

16.20

                          26,500

429,300

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH

1.8

10.76

                          27,800

299,128

2.0

11.90

                          26,500

315,350

2.3

13.58

                          26,500

359,870

2.5

14.69

                          26,500

389,285

2.6

15.24

                          26,500

403,860

2.8

16.32

                          26,500

432,480

3.0

17.40

                          26,500

461,100

3.2

18.6

                          26,500

492,900

3.5

20.04

                          26,500

531,060

4.0

22.61

                          26,500

599,165

4.2

23.62

                          26,500

625,930

4.5

25.10

                          26,500

665,150

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH

1.8

12.33

                          27,800

342,774

2.0

13.64

                          26,500

361,460

2.3

15.59

                          26,500

413,135

2.5

16.87

                          26,500

447,055

2.6

17.50

                          26,500

463,750

2.8

18.77

                          26,500

497,405

3.0

20.02

                          26,500

530,530

3.2

21.26

                          26,500

563,390

3.5

23.10

                          26,500

612,150

4.0

26.10

                          26,500

691,650

4.2

27.28

                          26,500

722,920

4.5

29.03

                          26,500

769,295

4.8

30.75

                          26,500

814,875

5.0

31.89

                          26,500

845,085

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH

1.8

15.47

                          27,800

430,066

2.0

17.13

                          26,500

453,945

2.3

19.60

                          26,500

519,400

2.5

21.23

                          26,500

562,595

2.6

22.16

                          26,500

587,187

2.8

23.66

                          26,500

626,990

3.0

25.26

                          26,500

669,390

3.2

26.85

                          26,500

711,525

3.5

29.21

                          26,500

774,065

3.6

30.18

                          26,500

799,770

4.0

33.10

                          26,500

877,150

4.2

34.62

                          26,500

917,430

4.5

36.89

                          26,500

977,585

4.8

39.13

                          26,500

1,036,945

5.0

40.62

                          26,500

1,076,430

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH

1.8

19.66

                          27,800

546,548

2.0

21.78

                          26,500

577,170

2.3

24.95

                          26,500

661,175

2.5

27.04

                          26,500

716,560

2.6

28.08

                          26,500

744,120

2.8

30.16

                          26,500

799,240

3.0

32.23

                          26,500

854,095

3.2

34.28

                          26,500

908,420

3.5

37.34

                          26,500

989,510

3.6

38.58

                          26,500

1,022,370

3.8

40.37

                          26,500

1,069,805

4.0

42.40

                          26,500

1,123,600

4.2

44.37

                          26,500

1,175,805

4.5

47.34

                          26,500

1,254,510

4.8

50.29

                          26,500

1,332,685

5.0

52.23

                          26,500

1,384,095

5.2

54.17

                          26,500

1,435,505

5.5

57.05

                          26,500

1,511,825

6.0

61.79

                          26,500

1,637,435

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH

1.8

23.04

                          27,800

640,512

2.0

25.54

                          26,500

676,810

2.3

29.27

                          26,500

775,655

2.5

31.74

                          26,500

841,110

2.8

35.42

                          26,500

938,630

3.0

37.87

                          26,500

1,003,555

3.2

40.30

                          26,500

1,067,950

3.5

43.92

                          26,500

1,163,880

3.6

45.14

                          26,500

1,196,210

3.8

47.51

                          26,500

1,259,015

4.0

50.22

                          26,500

1,330,830

4.2

52.27

                          26,500

1,385,155

4.5

55.80

                          26,500

1,478,700

4.8

59.31

                          26,500

1,571,715

5.0

61.63

                          26,500

1,633,195

5.2

63.94

                          26,500

1,694,410

5.5

67.39

                          26,500

1,785,835

6.0

73.07

                          26,500

1,936,355

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH

1.8

29.75

                          27,800

827,050

2.0

33

                          26,500

874,500

2.3

37.84

                          26,500

1,002,760

2.5

41.06

                          26,500

1,088,090

2.8

45.86

                          26,500

1,215,290

3.0

49.05

                          26,500

1,299,825

3.2

52.58

                          26,500

1,393,317

3.5

56.97

                          26,500

1,509,705

3.6

58.50

                          26,500

1,550,250

3.8

61.68

                          26,500

1,634,520

4.0

64.81

                          26,500

1,717,465

4.2

67.93

                          26,500

1,800,145

4.5

72.58

                          26,500

1,923,370

4.8

77.20

                          26,500

2,045,800

5.0

80.27

                          26,500

2,127,155

5.2

83.33

                          26,500

2,208,245

5.5

87.89

                          26,500

2,329,085

6.0

95.44

                          26,500

2,529,160

ỐNG 141
DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)

3.96

80.46

                          26,500

2,132,190

4.78

96.54

                          26,500

2,558,310

5.16

103.95

                          26,500

2,754,675

5.56

111.66

                          26,500

2,958,990

6.35

126.8

                          26,500

3,360,200

ỐNG 168
DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)

3.96

96.24

                          26,500

2,550,360

4.78

115.62

                          26,500

3,063,930

5.16

124.56

                          26,500

3,300,840

5.56

133.86

                          26,500

3,547,290

6.35

152.16

                          26,500

4,032,240

7.11

169.56

                          26,500

4,493,340

7.92

187.92

                          26,500

4,979,880

8.74

206.34

                          26,500

5,468,010

9.52

223.68

                          26,500

5,927,520

10.97

255.36

                          26,500

6,767,040

ỐNG 219
DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)

3.96

126.06

                          27,800

3,504,468

4.78

151.56

                          27,800

4,213,368

5.16

163.32

                          27,800

4,540,296

5.56

175.68

                          27,800

4,883,904

6.35

199.86

                          27,800

5,556,108

7.04

217.86

                          27,800

6,056,508

7.92

247.44

                          27,800

6,878,832

8.18

255.3

                          27,800

7,097,340

8.74

272.04

                          27,800

7,562,712

9.52

295.2

                          27,800

8,206,560

10.31

318.48

                          27,800

8,853,744

11.13

342.48

                          27,800

9,520,944

12.7

387.84

                          27,800

10,781,952

Ống 273
DN 273.0 (ĐK NGOÀI)
DN 250 (ĐK TRONG

4.78

189.72

                          28,600

5,425,992

5.16

204.48

                          28,600

5,848,128

5.56

220.02

                          28,600

6,292,572

6.35

250.5

                          28,600

7,164,300

7.09

278.94

                          28,600

7,977,684

7.8

306.06

                          28,600

8,753,316

8.74

341.76

                          28,600

9,774,336

9.27

361.74

                          28,600

10,345,764

11.13

431.22

                          28,600

12,332,892

12.7

489.12

                          28,600

13,988,832

Ống 323.8
DN 324 (ĐK NGOÀI)
DN 300 (ĐK TRONG)

5.16

243.3

                          28,600

6,958,380

5.56

261.78

                          28,600

7,486,908

6.35

298.26

                          28,600

8,530,236

7.14

334.5

                          28,600

9,566,700

7.92

370.14

                          28,600

10,586,004

8.38

391.08

                          28,600

11,184,888

8.74

407.4

                          28,600

11,651,640

9.52

442.68

                          28,600

12,660,648

10.31

478.2

                          28,600

13,676,520

11.13

514.92

                          28,600

14,726,712

12.7

584.58

                          28,600

16,718,988

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất

Bảng báo giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất ngày 14.03.2022. Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép Hoà Phát, sau đây là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10%, quý khách mua hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo cho từng đơn hàng cụ thể.

Giá ống kẽm nhúng nóng Hoà Phát mới nhất tháng 03.2022

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát. Sau đây là bảng báo giá bán lẻ mới nhất ngày 14/03/2022 để quý khách kham khảo. Báo giá này đã bao gồm thuế vat 10%, để có giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo.

Bảng giá thép hộp đen Hoà Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá sắt hộp đen Hoà Phát mới nhất ngày 02/03/2022. Đơn giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế vat 10%, quý khách đặt hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo. Chúng tôi là công ty phân phối và đại lý cấp 1 của thép hộp Hoà Phát lớn nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh.