Bảng giá thép hộp đen Hoà Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá sắt hộp đen Hoà Phát mới nhất ngày 02/03/2022. Đơn giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế vat 10%, quý khách đặt hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo. Chúng tôi là công ty phân phối và đại lý cấp 1 của thép hộp Hoà Phát lớn nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN HÒA PHÁT THÁNG 02/03/2022
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và chỉ mang tính chất kham khảo, để có giá tốt quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo).

QUY CÁCH

ĐỘ DÀY

TRỌNG LƯỢNG/CÂY 6M

ĐƠN GIÁ/KG

THÀNH TIỀN/CÂY 6M

Hộp 13x26

0.7

2.46

                             -  

0

0.8

2.79

 

0

0.9

3.12

 

0

1.0

3.45

                      28,800

99,360

1.1

3.77

                      28,800

108,576

1.2

4.08

                      28,800

117,504

1.4

4.70

                      27,500

129,250

1.5

5.00

 

0

Hộp 20x40

0.7

3.85

 

0

0.8

4.38

 

0

0.9

4.90

 

0

1.0

5.43

                      28,800

156,384

1.1

5.94

                      28,800

171,072

1.2

6.46

                      28,800

186,048

1.4

7.47

                      27,500

205,425

1.5

7.97

 

0

1.8

9.44

                      28,000

264,320

2.0

10.40

                      27,000

280,800

Hộp 25x50

0.7

4.83

 

0

0.8

5.51

 

0

0.9

6.18

 

0

1.0

6.84

                      28,800

196,992

1.1

7.50

                      28,800

216,000

1.2

8.15

                      28,800

234,720

1.4

9.45

                      27,500

259,875

1.5

10.09

 

0

1.8

11.98

                      28,000

335,440

2

13.23

                      27,000

357,210

Hộp 30x60

0.9

7.45

 

0

1.0

8.25

 

0

1.1

9.05

 

0

1.2

9.85

 

0

1.4

11.43

                      27,500

314,325

1.5

12.21

 

0

1.8

14.53

                      28,000

406,840

2.0

16.05

                      27,000

433,350

2.3

18.30

                      27,000

494,100

2.5

19.78

                      27,000

534,060

3.0

23.40

                      27,000

631,800

Hộp 40x80

1.0

11.08

 

0

1.1

12.16

 

0

1.2

13.24

 

0

1.4

15.38

 

0

1.8

19.61

                      28,000

549,080

2.0

21.7

                      27,000

585,900

2.3

24.80

                      27,000

669,600

2.5

26.85

                      27,000

724,950

2.8

29.88

                      27,000

806,760

3.0

31.88

                      27,000

860,760

3.2

33.86

                      27,000

914,220

3.5

36.79

                      27,000

993,330

4.0

41.56

                      27,000

1,122,120

Hộp 50x100

1.2

16.63

 

0

1.4

19.33

 

0

1.8

24.69

                      28,000

691,320

2.0

27.34

                      27,000

738,180

2.3

31.29

                      27,000

844,830

2.5

33.89

                      27,000

915,030

2.8

37.77

                      27,000

1,019,790

3.0

40.33

                      27,000

1,088,910

3.2

42.87

                      27,000

1,157,490

3.5

46.65

                      27,000

1,259,550

4.0

52.90

                      27,000

1,428,300

4.5

59.01

                      27,000

1,593,270

5.0

68.30

                      27,000

1,844,100

Hộp 60x120

1.4

23.30

 

0

1.8

29.79

                      28,000

834,120

2.0

33.01

                      27,000

891,270

2.3

37.80

                      27,000

1,020,600

2.5

40.98

                      27,000

1,106,460

2.8

45.70

                      27,000

1,233,900

3.0

48.83

                      27,000

1,318,410

3.2

51.94

                      27,000

1,402,380

3.5

56.58

                      27,000

1,527,660

4.0

64.21

                      27,000

1,733,670

4.5

71.73

                      27,000

1,936,710

5.0

79.13

                      27,000

2,136,456

Hộp 100x150

2.0

46.20

                      26,800

1,238,160

2.5

57.46

                      26,800

1,539,928

2.8

64.17

                      26,800

1,719,756

3.0

68.62

                      26,800

1,839,016

3.2

73.04

                      26,800

1,957,472

3.5

79.66

                      26,800

2,134,888

3.8

86.23

                      26,800

2,310,964

4.0

90.58

                      26,800

2,427,544

Hộp 100x200

2.0

55.62

                      26,800

1,490,616

2.5

69.24

                      26,800

1,855,632

2.8

77.36

                      26,800

2,073,248

3.0

82.75

                      26,800

2,217,700

3.2

88.12

                      26,800

2,361,616

3.5

96.14

                      26,800

2,576,552

3.8

104.12

                      26,800

2,790,416

4.0

109.42

                      26,800

2,932,456

Vuông đen 14 x 14

0.7

1.74

 

0

0.8

1.97

 

0

0.9

2.19

 

0

1.0

2.41

                      28,800

69,408

1.1

2.63

                      28,800

75,744

1.2

2.84

                      28,800

81,792

1.4

3.25

                      27,500

89,375

1.5

3.45

 

0

1.8

4.02

                      28,000

112,560

2.0

4.37

                      27,000

117,990

Vuông đen 16 x 16

0.7

2.00

 

0

0.8

2.27

 

0

0.9

2.53

 

0

1.0

2.79

                      28,800

80,352

1.1

3.04

                      28,800

87,552

1.2

3.29

                      28,800

94,752

1.4

3.78

                      27,500

103,950

1.5

4.01

 

0

1.8

4.69

                      28,000

131,320

2.0

5.12

                      27,000

138,240

Vuông đen 20 x 20

0.7

2.53

 

0

0.8

2.87

 

0

0.9

3.21

 

0

1.0

3.54

                      28,800

101,952

1.1

3.87

                      28,800

111,456

1.2

4.20

                      28,800

120,960

1.4

4.83

                      27,500

132,825

1.8

6.05

                      28,000

169,400

2

6.63

                      27,000

179,010

Vuông đen 25 x 25

0,7

3.19

 

0

0,8

3.62

 

0

0,9

4.06

 

0

1.0

4.48

 

0

1.1

4.91

 

0

1,2

5.33

 

0

1,4

6.15

                      27,500

169,125

1,8

7.75

                      28,000

217,000

2.0

8.52

                      27,000

230,040

Vuông đen 30 x 30

0.7

3.85

 

0

0.8

4.38

 

0

0.9

4.90

 

0

1.0

5.43

 

0

1.1

5.94

 

0

1.2

6.46

 

0

1.4

7.47

                      27,500

205,425

1.8

9.44

                      28,000

264,320

2.0

10.40

                      27,000

280,800

2.3

11.80

                      27,000

318,600

2.5

12.72

                      27,000

343,440

3.0

14.92

                      27,000

402,840

Vuông đen 40 x 40

0.9

6.60

 

0

1.0

7.31

 

0

1.1

8.02

 

0

1.2

8.72

 

0

1.4

10.11

                      27,500

278,025

1.8

12.83

                      28,000

359,240

2.0

14.17

                      27,000

382,590

2.3

16.14

                      27,000

435,780

2.5

17.43

                      27,000

470,610

2.8

19.33

                      27,000

521,910

3.0

20.57

                      27,000

555,390

Vuông đen 50 x 50

1.0

9.19

 

0

1.1

10.09

 

0

1.2

10.98

 

0

1.4

12.74

 

0

1.8

16.22

                      28,000

454,160

2.0

17.94

                      27,000

484,380

2.3

20.47

                      27,000

552,690

2.5

22.14

                      27,000

597,780

2.8

24.60

                      27,000

664,200

3.0

26.23

                      27,000

708,210

3.2

27.83

                      27,000

751,410

3.5

30.20

                      27,000

815,400

4.0

34.51

                      27,000

931,770

Vuông đen 60 x 60

1.0

11.08

 

0

1.1

12.16

 

0

1.2

13.24

 

0

1.4

15.38

 

0

1.8

19.61

                      28,000

549,080

2.0

21.7

                      27,000

585,900

2.3

24.80

                      27,000

669,600

2.5

26.85

                      27,000

724,950

2.8

29.88

                      27,000

806,760

3.0

31.88

                      27,000

860,760

3.2

33.86

                      27,000

914,220

3.5

36.79

                      27,000

993,330

4.0

41.56

                      27,000

1,122,120

Vuông đen 75 x 75

1.4

19.34

 

0

1.8

24.70

                      28,000

691,600

2.0

27.36

                      27,000

738,720

2.3

31.30

                      27,000

845,100

2.5

33.91

                      27,000

915,570

2.8

37.79

                      27,000

1,020,330

3.0

40.36

                      27,000

1,089,720

3.2

42.90

                      27,000

1,158,300

3.5

46.69

                      27,000

1,260,630

4.0

52.90

                      27,000

1,428,300

Vuông đen 90 x 90

1.4

23.30

 

0

1.8

29.79

                      28,000

834,120

2.0

33.01

                      27,000

891,270

2.3

37.80

                      27,000

1,020,600

2.5

40.98

                      27,000

1,106,460

2.8

45.70

                      27,000

1,233,900

3.0

48.83

                      27,000

1,318,410

3.2

51.94

                      27,000

1,402,380

3.5

56.58

                      27,000

1,527,660

4.0

64.21

                      27,000

1,733,670

Vuông đen 100 x 100

1.8

33.18

                      28,000

929,040

2.0

36.78

                      27,000

993,060

2.3

42.14

                      27,000

1,137,780

2.5

45.69

                      27,000

1,233,630

2.8

50.98

                      27,000

1,376,460

3.0

54.49

                      27,000

1,471,230

3.2

57.97

                      27,000

1,565,190

3.5

63.17

                      27,000

1,705,590

3.8

68.33

                      27,000

1,844,910

4.0

71.74

                      27,000

1,936,980

4.5

80.20

                      27,000

2,165,400

Vuông đen 150 x 150

1.8

50.14

                      26,800

1,343,752

2.0

55.62

                      26,800

1,490,616

2.5

69.24

                      26,800

1,855,632

2.8

77.36

                      26,800

2,073,248

3.0

82.75

                      26,800

2,217,700

3.2

88.12

                      26,800

2,361,616

3.5

96.14

                      26,800

2,576,552

3.8

104.12

                      26,800

2,790,416

4.0

109.42

                      26,800

2,932,456

4.5

122.59

                      26,800

3,285,412

LIÊN HỆ MUA SẮT THÉP HOÀ PHÁT VỚI GIÁ TỐT

EMAIL: satthepkinhdoanh2021@gmail.com

Điện thoại : 0938 741 187

Zalo :  0938 741 187 (Để đơn giá chính xác và tránh tình trạng gọi không liên lạc được do máy bận Quý khách vui lòng kết bạn Zalo để thuận cho việc mua bán).

Hình thức giao nhận :

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất 2022

Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất ngày 20/05/2022. Bảng giá trên là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Để có đơn giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể quý khách vui lòng liên hệ điện thoại hoặc zalo : 0938 741 187 Ms Hảo - Đại lý Phân Phối cấp 1 Ống thép Hòa Phát.

Giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất

Bảng báo giá ống thép đen Hoà Phát mới nhất ngày 14.03.2022. Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép Hoà Phát, sau đây là đơn giá bán lẻ đã bao gồm thuế VAT 10%, quý khách mua hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo cho từng đơn hàng cụ thể.

Giá ống kẽm nhúng nóng Hoà Phát mới nhất tháng 03.2022

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát. Sau đây là bảng báo giá bán lẻ mới nhất ngày 14/03/2022 để quý khách kham khảo. Báo giá này đã bao gồm thuế vat 10%, để có giá tốt nhất cho từng đơn hàng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo.